Atrakcje okolicy

1. Kościół p.w. Trójcy Świętej w Tykocinie

Został wybudowany dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu w latach 1740 – 1750. Jest to barokowa świątynia typu bazylikowego. Układ zewnętrzny świątyni charakteryzują dwie wieże połączone z korpusem kościoła łukami i arkadami w kształcie półkolistych skrzydeł.

2. Wielka Synagoga

Wzniesiona na miejscu starej drewnianej bożnicy w 1642 r. Obecnie jest to Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Budynek oddaje klimat świątyni żydowskich. 

3. Mała Synagoga – Dom Talmudyczny

Znajduje się w sąsiedztwie Dużej Synagogi. Została wybudowana pod koniec XVIII w. na planie prostokąta w stylu barokowym. Niemal doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej została wyremontowana w latach 70. XX w. Pierwotnie budynek mieścił szkołę religijną i stanowił dom talmudyczny. 

4. Rynek

Jest wyjątkowym zabytkiem urbanistycznym miasta. Istnieje od momentu powstania Tykocina, jednak obecny wygląd zachował z XVIII w. Jego trapezowaty kształt i barokowy styl przyciągają uwagę i zachęcają do chwilowego przystanku. Środek głównego placu zdobi dwumetrowy pomnik Stefana Czarnieckiego. Rynek otaczają zabytkowe budynki, a najważniejszym z nich jest kościół p.w. Trójcy Świętej. W centrum rynku zlokalizowany jest pomnik Stefana Czarnieckiego. Pamiątkowy monument pochodzi z 1763 r. Został wzniesiony z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego. Jest to najprawdopodobniej drugi po Kolumnie Zygmunta najstarszy świecki pomnik w Polsce.

5. Alumnat

Ufundowany przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w poł. XVII w. dom wojskowy, który przetrwał do dziś. Przeznaczony wówczas dla weteranów i inwalidów wojennych budynek, obecnie pełni funkcje hotelu i restauracji. Obiekt ten jest zbudowany na planie czworoboku i posiada wewnętrzny dziedziniec.

6. Zespół Klasztorny Bernardynów

Był przedsięwzięciem Jana Klemensa Branickiego i powstał w latach 1771 – 1791. Kompleks klasztorny jak większość zabytków miasta ma charakter barokowy. Znajdujące się na posesji klasztoru zabudowania zachowały swój pierwotny wygląd do dziś, dlatego też kaplica św. Elżbiety, dzwonnica, brama z ogrodzeniem, ogród z dziedzińcem oraz zabudowania gospodarcze klasztoru są zabytkami.

7. Cmentarz Żydowski

Jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy żydowskich w Polsce. Znajduje się kilkaset metrów od synagogi, przy drodze prowadzącej do Pentowa i Kiermus. Nekropolia ta istnieje od początków historii Żydów w Tykocinie, a więc od 1522 r. Przedwojenny kirkut był otoczony murem, niestety hitlerowcy spowodowali ogromne zniszczenia cmentarza – mur został rozebrany, a mogiły zdewastowane. Ocalała część macew – kamieni nagrobnych jest obecnie poważnie zniszczona. W pobliskim lesie w Łopuchowie znajduje się masowa mogiła Żydów z Tykocina, którzy zostali rozstrzelani przez Niemców w sierpniu 1941 r.