Obóz wojsk

Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego oraz Zamek w Tykocinie zapraszają na dwudniowe spotkanie z historią wojskowości z czasów I Rzeczypospolitej

Zaczynamy w sobotę 9 czerwca o godzinie 10.00
Pragniemy przybliżyć publiczności realia życia w obozie wojskowym w I Rzeczypospolitej.

Od godz. 11.00 do godz. 17.00 wyjawić arkana:
– strzelania z historycznej broni czarnoprochowej
– strzelania z łuku
– rzucania nożami
– szermierki
– przygotowywania posiłków
– odlewania kul
– kowalstwa
– musztry wojskowej

W niedzielę od godz. 10.00 do godz. 13.00 planujemy:
– przedstawić inscenizację historycznego wydarzenia z roku 1572 jakim było przeniesienie szczątków doczesnych ostatniego Jagiellona z Knyszyna
(gdzie ów dokonał żywota) do Tykocina
– odbyć doroczny popis Komputowej Chorągwii Stefana Czarnieckiego

Zapraszamy! Wstęp wolny!